Hari Baik Ayam Tajen Berdasarkan Lontar Pengayam-ayam

By | January 2, 2016

Hari Baik Ayam Tajen Berdasarkan Lontar Pengayam-ayam, Lontar Pengayam–ayam adalah sebuah tulisan di dalam daun lontar memuat atau membicarakan masalah sabung ayam (tajen), bagaimana memilih ayam aduan, warna ayam dan hari baiknya saat di adu agar menang.

Hari Baik Ayam Tajen Berdasarkan Lontar Pengayam-ayam

Dalam Hari Baik Ayam Tajen Berdasarkan Lontar Pengayam-ayam ada beberapa istilah penamaan ayam yaitu sebagai berikut:

  1. Buik, merupakan sebutan untuk Ayam Jago yang bulunya berwarna-warni
  2. Kelau atau kelawu, untuk ayam jago berbulu abu-abu
  3. Bihing atau Biying, sebutan ayam jago yang berbulu merah
  4. Wangkas, sebutan untuk ayam jago yan dadanya berbulu putih dengan sayapnya berwarna merah
  5. Brumbun untuk “petarung” dengan kombinasi bulu merah, putih, dan hitam.
  6. Sa, sebutan ayam berbulu putih.
  7. Ook, sebutan untuk ayam jago yang memiliki keadaan bulu leher sangat lebat
  8. Jambul, merupakan sebutan untuk ayam jago bila tumbuh bulu (jambul) di kepala
  9. Godek, untuk ayam yang berbulu dikaki.
  10. Sangkur, untuk ayam jago dimana keadaan fisiknya tanpa bulu ekor

Hari Baik Ayam Tajen Berdasarkan Lontar Pengayam-ayam

COME UMANIS
Ngajanang sareng ngelodang,… leban ayam saking kauh
Raje : Sekuning papak Bangkarna
Jaye : ijo kedas, wangkas, Biying Kuning pellet,Mate selem bangkarna
Kaon : brumbun kedas mate putih, klawu mate putih, biying kuning mate putih

COME PAHING
Ngalerang sareng ngelodang leb ayam kelod sareng kauh
Raje : Ijo biru bangkarne
Jaye : Biying,Wangkas,sekuning bangkarna
Kaon : Buik polos kuping putih, klawu, brumbun, Serawah kedas polos

COME PON
Ngajanang sareng Ngelodang leb ayam saking kauh
Raje : Ijo kedas mate putih,Ijo biru mate putih
Jaye : Biying, Wangkas, Brumbun, Buik, Klawu biru, Klawu kedas mate putih
Kaon : Serawah kuning bangkarne mate bang

COME WAGE
Ngajanang sareng kangin leb ayam saking kelod
Raje : Ijo biru mate selem bangkarna
Jaye : Klawu,Serawah kedas mate bang
Kaon : Biying papak mate putih,Wangkas,Brumbun,Buik papak mate putih

COME KLIWON
Ngelodang Sareng kangin leb yam saking kaje
Raje : Sepapak Jambul bangkarna
Jaye : Klawu,ijo,Brumbun
Kaon : Serawah Polos, Sekuning mate putih, Buik, Wangkas, Biying kuping putih

ANGGARA UMANIS
Ngajanang Sareng kelod leb ayam saking Kaje
Raje : Sekedas
Jaye : Buik,Klawu,Brumbun Kedas,Brumbun biru polos mate putih
Kaon : Serawah Biru mate bang, Wangkas, Biying biru mate bang, Biying biru maye selem

ANGGARA PAHING
Nganginang sareng kelod leb ayam saking kelod kauh
Raje : Serawah biru mate selem kuping putih
Jaye : Ijo, brumbun, biying mate selem, sekuning
Kaon : Sekedas, Wangkas, Buik, klawu, Brumbun apit mate putih

ANGGARA PON
Nganginang sareng kauh leb ayam saking kauh
Raje : Wangkas biru bangkarne,buik kedas mate putih
Jaye : Brumbun Kedas,serawah mate kuning,ijo kedas
Kaon : Biying biru mate selem, Biying kuning mate selem, serawah Kuning dimpil mate selem

ANGGARA WAGE
Ngajanang sareng kelod,leb ayam saking kaje
Raje : Wangkas biru bangkarne mate selem
Jaye : Brumbun, klawu kuning bangkarne mate selem
Kaon : Sekedas mate putih, Sekuning mate putih, Serawah,Buik, Ijo poleng mate putih

ANGGARA KLIWON
Nganginang sareng Kelod , leb ayam saking Kaje
Raje : Serawah Kuning kuping putih, Serawah biru kuping putih
Kaon : Brumbun, Wangkas, Brumbun Kedas

BUDA UMANIS
Ngajanang sareng Kelod, leb ayam saking kangin
Raje : Serawah biru mate bang
Jaye : Ijo, Buik polos mate bang, Wangkas
Kaon : Klawu kuning mate putih, Papak, Serawah, Biying, Brumbun kuning mate kuning, Ijo Mate Kuning

BUDA PAHING
Ngajanang Sareng Kauh, leb ayam saking Kangin
Raje : Biying kuning, Brumbun biru Papak mate bang
Jaye : Klawu, Ijo, Buik Kedas dimpil mate bang
Kaon : Wangkas Kuning sangkur mate selem kuping putih , biying , Serawah sangkur kuning mate putih

BUDA PON
Ngajanang sareng kauh, Leb ayam saking Kelod
Raje : Biying Kuning polos mate putih bangkarne
Jaye : wangkas, Brumbun, Sekuning polos mate putih
Kaon : Klawu biru, klawu kedas, serawah Papak Mate selem, Ijo biru, Ijo kedas, Buik, serawah Biru

BUDA WAGE
Ngelodang sareng Kauh, leb ayam saking kelod sareng kangin
Raje : Ijo biru polos, Brumbun biru mate kuning
Jaye : Wangkas kedas mate kuning
Kaon : Klawu kuning, Buik kuning papak jambul, Brumbun kuning

BUDA KLIWON
Nganginang sareng kauh, leb ayam saking Kelod
Raje : buik Kuning
Jaye : Serawah kedas, Serawah Jambul
Kaon : Brumbun, Klawu, Ijo kedas jambul bangkarne

WRESPATI UMANIS
Nganginang sareng ngelodang, leb ayam saking Kauh sareng kelod
Raje : Sekedas bangkarne
Kaon : Biying Kuning kuping putih

WRESPATI PAHING
Nganginang sareng Kauh, leb ayam saking kelod
Raje : Brumbun apit kuping putih , Sekedas pellet lekong kuping putih , Serawah kuning
Jaye : Serawah kuning bangkarne , Wangkas , Biying kuning bangkarne

WRESPATI PON
Nganginang sareng Kauh, leb ayam saking Kelod
Raje : Biying Kuning mate kuning
Jaye : Wangkas, Serawah kedas, Ijo kuning mate kuning, Papak Ireng
Kaon : Brumbun, ijo Biru mate selem, Buik, Biying biru, Papak kedas mate bang

WRESPATI WAGE
Kaje sareng kangin, leb ayam saking Kelod
Raje : Serawah kedas jambul, Serawah kuning jambul
Jaye : Klawu, Buik kedas jambul
Kaon : Ijo, biying biru, Wangkas, brumbun biru

WRESPATI KLIWON
Ngelodang sareng Nganginang, leb ayam saking Kauh sareng Kelod
Raje : Ijo biru
Jaye : Serawah, Buik, Biying biru
Kaon : Serawah kedas, Kalwu, Brumbun kedas, Wangkas kedas

SUKRA UMANIS,…
Kaje sareng kauh, leb ayam saking kaje sareng kauh
Raje : Buik kuning papak Godeg
Jaye : Sekedas, Ijo bangkarne
Kaon : Klawu biru

SUKRA PAHING
Ngajanang sareng Kauh, leb ayam saking Kaje
Raje : Sekedas papak mate bang
Jaye : Buik, Serawah, Biying Kuning, Biying kedas mate bang
Kaon : Brumbun biru mate putih, Wangkas kedas, klawu polos , Ijo biru polos mate putih

SUKRA PON,..
Ngelodang sareng kauh, leb ayam saking kangin lan Kaje
Raje : buik kuning papak mate putih
Jaye : Brumbun, klawu kuning mate kuning, Wangkas papak
Kaon : Brumbun Apit, Ijo Cemeng polos mate selem

SUKRA WAGE,..
Ngelodang sareng Kauh, leb ayam saking Kangin sareng Kaje
Raje : Ijo biru, Serawah bang karne mate selem
Jaye : Buik, Klawu kedas
Kaon : Wangkas, biying kuping putih, Biying brumbun, Serawah kuping putih

SUKRA KLIWON
Nganginang sareng Kauh, leb ayam saking Kangin sareng Kaje
Raje : Ijo biru jambul mate selem kuping putih
Kaon : sekedas mate bang, Serawah ,Wangkas ,brumbun kedas dimpil pellet mate kuning

CANISCARE UMANIS
Ngelodang sareng kauh, leb ayam saking Kaje
Raje : Serawah susuk pellet
Kaon : sekedas, Biying biru Wangkas

CANISCARE PAHING
Kaje Sareng Kelod, leb ayam saking kelod kauh
Raje : Biying Cemeng Sangkur
Jaye : Brumbun, Ijo, Buik sangkur
Kaon : Sekedas, Serawah, Wangkas, Klawu

CANISCARE PON
Ngelodang sareng Kangin, leb ayam saking Kaje
Raje : Serawah biru bangkarne mate selem
Jaye : Sekedas, Wangkas, Biying biru mate putih
Kaon : Buik sangkur mate bang kuping putih, Ijo, Brumbun, Papak Gagade mate bang

CANISCARE WAGE
Ngajanang sareng Kangin, leb ayam saking Kelod Kauh
Raje : Ijo biru lekong sandeh bangkarne mate selem
Jaye : Buik, Klawu, sekedas lekong
Kaon : Wangkas kuning kuping putih, Biying, Brumbun, Serawah papak kuning kuping putih

CANISCARE KLIWON
Ngelodang sareng Kangin, leb ayam saking Kaje
Raje : Ijo biru bangkarne
Jaye : Serawah, ijo, Sekedas bang karne
Kaon : Klawu kuning, Biying wangkas, Brumbun

Itulah Hari Baik Ayam Tajen Berdasarkan Lontar Pengayam-ayam yang kurang lebih kami salin dari lontar pengayam-ayam itu sendiri. Alangkah baiknya agar dijadikan sebagai panduan tetapi dengan mengandalkan juga latihan fisik ayam dan pemberian vitamin yang cukup agar apa yang kita harapkan dari ayam yang akan di tajenkan dapat 100% maksimal.

Hari Baik Ayam Tajen Berdasarkan Lontar Pengayam-ayam